"Fried Chicken" / "Kizarmis Tavuk"

Views: 70
Get Embed Code
https://www.festivalscope.com/film/fried-chicken/detailIn a family made up of a grandmother, daughter and a 9-year old granddaughter, granddaughter is forced to eat. The moral supporter of this little girl who feels contented about her games and within her own world, is a man behind the curtain only visible to her and no one has any clue whether this man is real or imaginary. While the Fried Chicken is a monstrous and aversive thing for the little girl, it turns in to a four - meter -long avant-garde object that is pulled over by the (same) man behind the curtain under cheers in an isolated corner (street) populated by the homeless. Big fried chicken has social dynamic.Anne, anneanne ve 9 yaşında bir kız çocuğundan oluşan bir ailede kız çocuğu yemek yemeğe zorlanmaktadır. Kendi dünyasında, oyunlarıyla çok mutlu olan kız çocuğun manevi destekçisi perdenin arkasındaki sadece çocuğa görünen hayal mi gerçek mi belli olmayan adamdır. Yemek yeme problemi olan kız çocuk için büyük bir Kızarmış Tavuk akşam yemeğinde korkunç, itici bir nesneyken; sokakta 4 metrelik boyuyla, evsizlerin bulunduğu ıssız bir köşede perdedeki adamın liderliğinde, tezerruatlarla çekilen avangard bir nesneye dönüşür.

You need to be a member of California Film Foundation to add comments!

Join California Film Foundation

E-mail me when people leave their comments –